นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผล: 2021-02-19
http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ (“เรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) ดำเนินการเว็บไซต์ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ (“บริการ”)
หน้านี้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเราและตัวเลือกที่คุณได้เชื่อมโยงกับข้อมูลนั้น
เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการ ในการใช้บริการนี้แสดงว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเข้าถึงได้จาก http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/
การรวบรวมและใช้ข้อมูล
เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ
ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:
ที่อยู่อีเมล
ชื่อและนามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลการใช้งาน
เราอาจรวบรวมข้อมูลวิธีการเข้าถึงและใช้บริการ (“ข้อมูลการใช้งาน”) ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่ Internet Protocol ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่นที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์เวอร์ชันของเบราว์เซอร์หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชมเวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชมเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้นไม่ซ้ำกัน ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

การติดตามและข้อมูลคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุเฉพาะที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอนแท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่จะส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:
คุกกี้เซสชัน เราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อดำเนินการบริการของเรา
คุกกี้การตั้งค่า เราใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าต่างๆของคุณ
คุกกี้ความปลอดภัย เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย
การใช้ข้อมูล
http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ:
เพื่อให้บริการและบำรุงรักษา
เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในคุณสมบัติเชิงโต้ตอบของบริการของเราเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
เพื่อให้การดูแลและสนับสนุนลูกค้า
เพื่อให้การวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีค่าเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการได้
เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ
เพื่อตรวจจับป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยัง – และเก็บรักษาไว้ใน – คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐจังหวัดประเทศหรือเขตอำนาจศาลของรัฐบาลอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ
หากคุณอยู่ภายนอกและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเราโปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังและประมวลผลที่นั่น

การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงข้อตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น
http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ จะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมี มีการควบคุมที่เพียงพอรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/

เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
บริการ

เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ

เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่อย่าลืมว่าไม่มีวิธีใดในการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้าง บริษัท และบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการในนามของเราเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของเราเท่านั้นและมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
การวิเคราะห์
เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่นำเสนอโดย Google ซึ่งติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้แชร์กับบริการอื่น ๆ ของ Google Google อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อปรับบริบทและปรับแต่งโฆษณาของเครือข่ายโฆษณาของตนเอง
คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้กิจกรรมของคุณในบริการพร้อมใช้งานสำหรับ Google Analytics ได้โดยการติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ ส่วนเสริมป้องกันไม่ให้ JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และ dc.js) แชร์ข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=th
ปิวิกหรือมาโตโม่
Piwik หรือ Matomo เป็นบริการวิเคราะห์เว็บ คุณสามารถเยี่ยมชมหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่: https://matomo.org/privacy-policy
Clicky
Clicky เป็นบริการวิเคราะห์เว็บ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ Clicky ที่นี่: https://clicky.com/terms
Statcounter
Statcounter เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ Statcounter ได้ที่นี่: https://statcounter.com/about/legal/
มิกซ์พาแนล
Mixpanel ให้บริการโดย Mixpanel Inc.
คุณสามารถป้องกันไม่ให้ Mixpanel ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ได้โดยการเลือกไม่ใช้ หากต้องการเลือกไม่ใช้บริการ Mixpanel โปรดไปที่หน้านี้: https://mixpanel.com/optout/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ Mixpanel รวบรวมโปรดไปที่หน้าเงื่อนไขการใช้งานของ Mixpanel: https://mixpanel.com/terms/
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ
ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”)

เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยเจตนาจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครองเราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้
เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ / หรือประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา:
ทางอีเมล: info @ ขายกระปุกครีม. net

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ Pickpack Store!
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สรุปกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้งาน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ซึ่งอยู่ที่ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net /.
โดยการเข้าถึง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ นี้เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่าใช้ Pickpack Store ต่อไปหากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้
คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและประกาศข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อตกลงทั้งหมด:“ ลูกค้า”“ คุณ” และ“ ของคุณ” หมายถึงคุณบุคคลที่เข้าสู่ระบบ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท “ บริษัท ”“ ตัวเรา”“ เรา”“ ของเรา” และ“ เรา” หมายถึง บริษัท ของเรา “ ปาร์ตี้”“ ภาคี” หรือ“ เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดหมายถึงข้อเสนอการยอมรับและการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของเราต่อลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนของการให้บริการที่ระบุไว้ของ บริษัท ตาม และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของ การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นใดในรูปเอกพจน์พหูพจน์การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และ / หรือเขา / เธอจะใช้แทนกันได้ดังนั้นจึงหมายถึงคำเดียวกัน
คุ้กกี้
เราใช้คุกกี้ ในการเข้าถึง Pickpack Store แสดงว่าคุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/
http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ แบบโต้ตอบส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อให้เราเรียกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานการทำงานของบางพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชม http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราง่ายขึ้น พันธมิตรในเครือ / โฆษณาของเราบางรายอาจใช้คุกกี้ด้วย
ใบอนุญาต
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ และ / หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน Pickpack Store สงวนลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้จาก Pickpack Store สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
คุณต้องไม่:
เผยแพร่เนื้อหาจาก Pickpack Store
ขายให้เช่าหรือใบอนุญาตย่อยจาก Pickpack Store
ผลิตซ้ำทำซ้ำหรือคัดลอกวัสดุจาก Pickpack Store
แจกจ่ายเนื้อหาจาก Pickpack Store
ข้อตกลงนี้จะเริ่มต้นในวันที่นี้

บางส่วนของ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางส่วนของ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ไม่กรองแก้ไขเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะแสดงบน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ตัวแทนและ / หรือ บริษัท ในเครือ ความคิดเห็นแสดงถึงมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์มุมมองและความคิดเห็นของพวกเขา ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นและ / หรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้และ / หรือการโพสต์ ของและ / หรือลักษณะของความคิดเห็นเกี่ยวกับ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ นี้
http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและเพื่อลบความคิดเห็นใด ๆ ที่ถือว่าไม่เหมาะสมน่ารังเกียจหรือทำให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
คุณรับประกันและรับรองว่า:

คุณมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นใน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราและมีใบอนุญาตและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าว
ความคิดเห็นไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหมิ่นประมาทน่ารังเกียจไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายซึ่งเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว
ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อเรียกร้องหรือส่งเสริมธุรกิจหรือประเพณีหรือนำเสนอกิจกรรมทางการค้าหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
คุณอนุญาตให้ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดในการใช้ทำซ้ำแก้ไขและอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ทำซ้ำและแก้ไขความคิดเห็นของคุณในรูปแบบรูปแบบหรือสื่อใด ๆ และทุกรูปแบบ

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา

องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงไปยัง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า:
เจ้าหน้าที่รัฐบาล;
เครื่องมือค้นหา;
องค์กรข่าว;
ผู้จัดจำหน่ายไดเร็กทอรีออนไลน์อาจเชื่อมโยงไปยัง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเชื่อมโยงหลายมิติไปยัง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของธุรกิจอื่น ๆ และ

ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั้งระบบยกเว้นการชักชวนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรห้างสรรพสินค้าการกุศลและกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของเรา
องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเราไปยังสิ่งพิมพ์หรือ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ข้อมูลอื่น ๆ ตราบใดที่ลิงก์: (ก) ไม่ได้หลอกลวง แต่อย่างใด (b) ไม่ได้กล่าวถึงการสนับสนุนการรับรองหรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของตนอย่างเป็นเท็จ และ (c) เหมาะสมกับบริบทของไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง
เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอเชื่อมโยงอื่น ๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:
แหล่งข้อมูลผู้บริโภคและ / หรือธุรกิจที่รู้จักกันทั่วไป
ไซต์ชุมชน dot.com;
สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต
สำนักงานบัญชีกฎหมายและที่ปรึกษา และ
สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอเชื่อมโยงจากองค์กรเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: (ก) ลิงก์จะไม่ทำให้เราดูไม่ดีต่อตัวเองหรือธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเรา (b) องค์กรไม่มีประวัติเชิงลบใด ๆ กับเรา (c) ประโยชน์ที่เราได้รับจากการมองเห็นของไฮเปอร์ลิงก์ชดเชยการไม่มี http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/; และ (ง) ลิงก์อยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป
องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเราตราบใดที่ลิงก์: (ก) ไม่หลอกลวง แต่อย่างใด (b) ไม่ได้กล่าวเป็นเท็จโดยนัยถึงการสนับสนุนการรับรองหรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน และ (c) เหมาะสมกับบริบทของไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

หากคุณเป็นหนึ่งในองค์กรที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ข้างต้นและสนใจที่จะเชื่อมโยงไปยัง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราคุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลไปที่ http://xn – 12cabk7iqbcjd0ksa8b9a .สุทธิ/. โปรดระบุชื่อของคุณชื่อองค์กรข้อมูลติดต่อตลอดจน URL ของไซต์ของคุณรายการ URL ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยัง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราและรายการของ URL บนไซต์ของเราที่คุณต้องการเชื่อมโยง รอ 2-3 สัปดาห์สำหรับการตอบกลับ
องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจเชื่อมโยงหลายมิติไปยัง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราได้ดังนี้:
โดยใช้ชื่อ บริษัท ของเรา หรือ
โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งทรัพยากรแบบเดียวกันที่เชื่อมโยงกับ; หรือ
โดยการใช้คำอธิบายอื่น ๆ ของ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง
ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้ของ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ สำหรับการเชื่อมโยงโดยไม่มีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้า
iFrames

หากไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรคุณจะไม่สามารถสร้างเฟรมรอบ ๆ หน้าเว็บของเราที่เปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพหรือรูปลักษณ์ของ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราในลักษณะใด ๆ
ความรับผิดต่อเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและปกป้องเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นบน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของคุณ ไม่ควรมีลิงก์ปรากฏใน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ใด ๆ ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทลามกอนาจารหรือเป็นความผิดทางอาญาหรือเป็นการละเมิดละเมิดหรือสนับสนุนการละเมิดหรือการละเมิดอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม สิทธิ.
การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงก์ใด ๆ ที่ไปยัง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดที่ไปยัง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายการเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา การเชื่อมโยงไปยัง http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราอย่างต่อเนื่องแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การลบลิงก์ออกจาก http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเรา
หากคุณพบลิงก์ใด ๆ บน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ แต่เราไม่ผูกพันหรือตอบกลับคุณโดยตรง
เราไม่มั่นใจว่าข้อมูลใน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ นี้ถูกต้องเราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง และเราไม่ได้สัญญาว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ยังคงมีอยู่หรือเนื้อหาบน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ จะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราไม่รวมการรับรองการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเราและการใช้ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ ของเรา ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ที่จะ:
จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล
จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการฉ้อโกง
จำกัด ภาระหนี้สินของเราหรือของคุณในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ
ยกเว้นความรับผิดใด ๆ ของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อ จำกัด และข้อห้ามของความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้: (ก) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้านี้ และ (ข) ควบคุมหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบรวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นในสัญญาการละเมิดและการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย
ตราบเท่าที่ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ และข้อมูลและบริการบน http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ของ ธรรมชาติใด ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์ของเราโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลที่ info @ ขายกระปุกสุทธิ.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับ http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เผยแพร่โดยสุจริตและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น Pickpack Store ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลนี้ การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลที่คุณพบในเว็บไซต์นี้ (http://xn--12cabk7iqbcjd0ksa8b9a.net/) ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ / หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
จากเว็บไซต์ของเราคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ได้โดยทำตามไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไซต์ภายนอกดังกล่าว แม้ว่าเราจะพยายามจัดหาลิงก์ที่มีคุณภาพไปยังเว็บไซต์ที่มีประโยชน์และถูกต้องตามหลักจริยธรรม แต่เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและลักษณะของไซต์เหล่านี้ได้ ลิงก์เหล่านี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่พบในไซต์เหล่านี้ เจ้าของไซต์และเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและอาจเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีโอกาสลบลิงก์ซึ่งอาจ ‘ไม่ดี’
โปรดทราบว่าเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเราไซต์อื่น ๆ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดที่แตกต่างกันซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์เหล่านี้รวมถึง “ข้อกำหนดในการให้บริการ” ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในธุรกิจใด ๆ หรืออัปโหลดข้อมูลใด ๆ
ความยินยอม
การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมต่อข้อจำกัดความรับผิดชอบของเราและยอมรับเงื่อนไขของเว็บไซต์
อัปเดต
หากเราอัปเดตแก้ไขหรือทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเอกสารนี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะโพสต์ไว้อย่างชัดเจนที่นี่